Nieuws

Jaarlijkse BBQ 29 juni 2024

Op zaterdag 29 juni 2024 kwamen de leden van het gemengd koor Royerheide weer samen in het OCR om te genieten van de jaarlijkse BBQ.

Het weer was ons genegen tot na de receptie dewelke we nog hebben kunnen nuttigen op het terras.
Iets later konden we binnen aanschuiven aan een mooie gedekte tafel.

De BBQ was heel lekker…., variatie genoeg: verschillende soorten vlees, vis en allerhande groentjes.

Wanneer de innerlijke mens voldaan was, konden we genieten van een heuse show (vrij podium) waaronder Eddy Wally, Peter Koelewijn, Annie Heuts, de smurfen, Marco Borsato…, gebracht door verschillende koorleden…

De ijsboer kwam daarna ook nog langs met een lekker ijsje en na een gezellige babbel was het na vele uurtjes tijd om naar huis te gaan.

Men kan spreken van een zeer geslaagde avond.Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 


Mis grot Wiemesmeer

18 mei 2024 om 18u

Op zaterdag 18 mei werd het gemengd koor Royerheide uitgenodigd om de H. Mis te verzorgen aan de grot van Wiemesmeer.


Ondanks dat de weergoden die dag geen al te goed weer brachten, was er toch een grote opkomst.


Buiten de Latijnse mis van Gounod brachten we met verschillende liederen hulde aan Maria, dit omdat het de maand mei was, de maand van Onze Lieve Vrouw.


Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 


Paaswake 30 maart 2024 om 20u

Paaswake in de kerk van Rooierheide, Rooierheidestraat 98, 3590 Diepenbeek

Zanghappening 7 maart 2024


Op donderdag 7 maart 2024 hebben we onze succesrijke zanghappening gehouden.

De aanwezigen hebben kennis gemaakt met de leden van het koor en hebben onder begeleiding van onze dirigent enkele zangoefeningen meegedaan ter kennismaking van de werkwijze.

Na deze oefeningen hebben de aanwezigen even kunnen genieten van 3 liedjes uit de “Musicals in concert” die wij voor hen hebben gebracht.

Na afloop werd er nog een hapje en drankje aangeboden waardoor deze happening met succes kon afgerond worden.

Ter info willen wij nog meegeven:

Wat hebben wij u te bieden:

Meer informatie geven u:

Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 


Musicals in Concert 25 november 2023


Het was zover, na de vele repetities mocht het gemengd zangkoor eindelijk op 25 november 2023 optreden met hun mooie concert met als titel  “ Musicals in concert “.

Na het welkom van de voorzitster, nam Willy Clijsters de taak op zich om telkens wat uitleg te geven over de nummers die aan bod kwamen.

Samen met de strijkers onder leiding van Michel Awouters en onze pianist van dienst Willy Appermont konden we van start gaan.

Voor een overvolle kerk, ja we konden rekenen op een publiek van vierhonderd personen, klonken de tonen van oa. Abba, The sound of music, en zovele andere musicalliederen.

Het publiek was zeer tevreden en het koor kreeg dan ook terecht een staande ovatie waarna we ons concert eindigden met als bisnummer “ You never walk allone “.

Na het concert kon iedereen nog wat napraten in het OCR waar de helpers van de verenigingen van Rooierheide de vele taken op zich namen.

Een dikke proficiat aan iedereen maar toch speciaal een applaus van alle leden voor onze dirigent Tony Klinkers die altijd met veel enthousiasme ons zover heeft gebracht!

We kijken nu al uit naar ons volgend Kerstconcert dat zal plaatsvinden in december 2024.

Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 


St-Ceciliafeest 18 november 2023


Op zaterdag 18 november vond ons jaarlijks St. Ceciliafeest plaats en werden we om 18 uur verwacht in de Ploeg waar de voorzitster ons welkom heette.

Het gezellig samenzijn begon met een aperitief waarbij ook lekkere hapjes werden geserveerd.

Nadien mochten we aan tafel en kon het feest beginnen. Eerst met voorgerechtje in buffetvorm en nadien volgde de hoofdschotel. Er was voor elk wat wils, zowel vlees als vis, allerhande groenten en enkele soorten aardappelgerechten.

Natuurlijk geen feestmaaltijd zonder dessert en dat werd door iedereen gesmaakt gevolgd door een koffietje.

Dan werd het tijd om de nieuwe leden boven de doopvont te houden.

Het mag gezegd worden, ze zijn goed besprenkeld en nu dus officieel lid van het gemengd zangkoor Royerheide.

We blikken terug op een geslaagde samenkomst van onze leden en we kijken nu vooruit naar ons concert dat volgende week van start gaat.


Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 


Misviering 8 oktober 2023 om 10.30u in de kerk van Zonhoven


Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 

Startviering verenigingen 

17 september 2023 om 10.30u 

In de kerk van Royerheide Diepenbeek

Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 

Wandeling in de Maten

Naar jaarlijkse gewoonte is ook weer dit jaar de wandeling van het koor, ditmaal in De Maten, doorgegaan op 9 september 2023.

Na enige tijd wandelen kwamen we aan op een stopplaats waar we konden genieten van een rustperiode... Het bestuur trakteerde met koekjes, wafels, allerhande frisdranken en ... een lekkere limoncello. Daarna konden we met nieuwe krachten de wandeling verder zetten.

Nadien was iedereen welkom in De ploeg waar we konden aanschuiven voor lekkere spek met eieren.

Voor herhaling vatbaar....

Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 

Jaarlijkse BBQ weer groot succes


De jaarlijkse BBQ van ons koor was weer een groot succes. 40 deelnemers konden genieten van lekkere (zelfgemaakte) groenten door koorleden en top vleesbakkers. Dat overgoten met een Frieda's lekker aperitief en de nodige dranken.

Twee verrassingsacts zorgden voor de ambiance. Speciaal te gast Mouth & Mac Neal met hun bekend lied "Ik zie een ster".

Tony, de beste Pijper van Diepenbeek, met zijn speciaal "pijpinstrument", zorgde samen met Gilberte voor enkele meezingers.

Klik op het pijltje rechts om de volgende foto te zien. 

Diepenbeekse sterren schitteren 

Zondag 10 juni 2023 had in het OCR de uitreiking plaats van de Diepenbeekse Sterren. Diepenbeekse Sterren is een initiatief waarbij Diepenbeekse verenigingen, organisaties of particulieren worden gehuldigd voor hun verwezenlijkingen op het vlak van jeugd, sport, senioren en welzijn of cultuur. Elke bijzondere prestatie is mogelijk. Na het welkomstwoord van schepen van beleving Ilse Pipeleers nam Christophe Stienlet de presentatie voor zijn rekening. Christophe is bedrijfsacteur, moderator en presentator voor onder andere De Nationale Loterij, De Lijn, Akzo Nobel, Belfius, en vele andere organisaties. Hij voelt zich als een vis in het water voor een groot publiek en door zijn ervaring als impro-acteur bij de Belgische improvisatieliga weet hij als geen ander snel op onverwachte situaties in te spelen. Vijftien genomineerden kregen na een kort gesprek hun ster overhandigd. De winnaars en hun genodigden genoten

van de aangeboden hapjes en drank. Proficiat. Ons koor mocht ook een ster ontvangen.

Inzegening Vincentiusruimte

Feestelijke inzegening van de 'nieuwe' kerk H.Hart Rooierheide en de inhuldiging van de

Vincentiusruimte.

Zondag had na enkele jaren van onderhandelingen en verbouwingen de feestelijke inzegening van de 'nieuwe' kerk H.Hart Rooierheide en de ingebruikname van de Vincentiusruimte plaats. De plechtige eucharistieviering werd door E.H. Vicaris Bart Coenegrachts voor gegaan in een

concelebratie met meerdere  (oud-)pastoors/diakens, opgeluisterd door het gemengd

koor Royerheide o.l.v. dirigent Tony Klinkers en begeleid door Robert Luts aan het orgel.

In de toespraken van dhr.Jos Leroi, schepen van erediensten en kerkfabrieken, mev. Miet Maris,

secretaris van de Kerkfabriek en mev. Lisette Vandael, voorzitter van Víncentius-Diepenbeek  waren er woorden van dank voor al diegene die door hun bijdragen en inzet geleid hebben tot deze realisatie. Bij de opruimingswerken werd de originele vlag van de Paters Passionisten, gemaakt in 1933 teruggevonden. Deze bevond zich in slechte staat, maar werd in de ateliers Slabbinck in Brugge gerestaureerd. De vlag zal in een vitrinekast worden geplaatst. Mev. Miet Maris nodigde

Pater Maurits (nog altijd Passionist) en Vicaris Bart Coenegrachts uit om dit erfstuk te onthullen en te zegenen. Na de kerkelijke plechtigheid werd de nieuwe Vincentiusruimte  met het knippen van het lint door dhr. Jos Leroi, mevr. Marie Claesen en mevr. Lisette Vandael officieel in gebruik genomen. Alle aanwezigen werden uitgenodigd op de receptie aangeboden door de kerkfabriek. Namiddag was er mogelijkheid om de kerk en de lokalen van Vincentius te bezichtigen en eventueel een koopje te doen uit de mooie collectie van Boetiek Uniek.

Kerstconcert op 10/12/2022

Genieten van Kerstconcert Rooierheide

Met de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar nadert de mooiste tijd van het jaar. In aanloop naar Kerstmis hield het Gemengd Zangkoor Royerheide zaterdag in kerk van Rooierheide voor 350 genodigden zijn kerstconcert. Onder professionele en enthousiaste leiding van dirigent Tony Klinkers bracht het Gemengd Zangkoor Royerheide een gevarieerd programma virtuoos begeleid op piano door Willy Appermont en het strijkersensemble van Michel Awouters.

Zangkoor Royerheide viert ook zijn 50-jarig bestaan en nodigde alle aanwezigen na het concert in het OCR uit voor een gezellig samenzijn met de nodige bubbels.


Klik op de zijkant van de foto op het pijltje voor meer foto's.

Artikel Buurtkrant HBVL op 30 september 2022

Wandeling 24 september 2022

Het was weer tijd voor de jaarlijkse wandeling van ons koor.

Na het coronatijdperk waren we op zaterdag 24 september 2022 weer van de partij o.l.v. de deskundige begeleiding van Raymond, één van onze bassen.

De mooie natuur aan het Netelbroek nodigde ons uit om met volle teugen te genieten.

Een fijne wandeling in het natuurgebied Mombeekvallei die zich slingert als een smal groen lint doorheen vruchtbare landbouwgronden in de grenszone tussen Alken en Sint-Lambrechts-Herk. Het is een typische beekvallei van Vochtig-Haspengouw. De vallei bevat naast ruigten en struwelen ook heel wat houtkanten, bloemrijke hooilanden en beekbegeleidende bosjes. Rond de eeuwwisseling is er in de valleirand een jonge hoogstamboomgaard met meidoornhaag aangeplant. 


En ook voor sfeer en gezelligheid werd er gezorgd. Onze dirigent Tony verraste de groep met een lekkere borrel. Eenmaal de kelen gesmeerd, zongen we (minstens vierstemmig) uit volle borst vele Limburgse en andere (stap-) liederen. Ons koor liet zich horen!

Nog meer koorleden en sympathisanten kwamen achteraf samen in De Ploeg om, zoals de traditie het wil, spek en eieren te eten. Het werd een gezellig nakeuvelen en genieten!

Startviering verenigingen Rooierheide


Het eerste optreden ging door in de kerk van Rooierheide ter gelegenheid van de start van het werkjaar 2022-2023 van alle verenigingen van Rooierheide. 


Robert Luts nam voor deze gelegenheid de begeleiding op het orgel voor zijn rekening. Na de viering waren er lovende reacties van de aanwezigen. Iedereen werd nog uitgenodigd op het terras van het OCR waar bij een glaasje bubbels en wat knabbels nog nagepraat werd.

Gemengd koor Royerheide bestaat 50 jaar

Zaterdag 18 juni kon Zangkoor Royerheide weer zijn traditionele bbq houden. Het was alweer van 2019 geleden dat zij dit nog konden laten doorgaan. Dat de pandemie van corona hieraan schuld had hoeven wij niet de onderlijnen maar ondertussen maakte het koor ook een nieuwe doorstart. Enkele leden hebben het koor verlaten maar toch heeft het koor deze al terug kunnen aanvullen en ook heeft een nieuwe dirigent nl Tony Klinkers de uitdaging aangenomen. Er wordt weer volop gerepeteerd elke donderdagavond om 20 uur in de refter van de VBR. Er wordt nog naarstig gezocht naar bijkomende versterking. Meer uitleg nodig: contacteer voorzitter Els of secundant Louis (0472/52.93.18). Een koor dat 50 jaar bestaat heeft reden om dat te vieren. Irma Mertens en Maria Wolfs waren vanaf het begin erbij en werden in de bloemetjes gezet met een bijbehorende cadeaucheque. Er werd ook gedronken op de samenstelling van een nieuw bestuur en de nieuwe dirigent en werden Marie-Jeanne Gerits en Chris Franck bedankt voor hun jarenlange inzet in het bestuur. Elke donderdag repeteren moet met een doel gebeuren. Zaterdag 10 december 2022 viert het koor zijn 50 jarig bestaan met een groot concert in de kerk van Rooierheide. Feesten werd er nu alvast gedaan met gezellig samenzijn op de leden barbecue.