Historiek

Toen het klooster van de paters Passionisten in 1963 geen seminarie meer was, hield ook het studentenkerkkoor op te bestaan.

Een groepje mannen staken de koppen bijeen en begonnen met een mannenkoor. Dit koor luisterde de kerkelijke plechtigheden op.

Na overleg met de paters, het bestuur en de koorleden werden ook dames toegelaten en zo ontstond in 1972 ons ‘Gemengd Zangkoor Royerheide’.

 

Toen dirigent, Robert Luts, het roer overnam, ging het koor na hoogstaande Latijnse missen ook de profane toer op. De cantates van D. Buxtehude en de ‘Halleluia’ van G.F. Haëndel waren absolute hoogtepunten.

 

Ingrid Wijnen zorgde voor optredens met TEVONA-band in het cultureel centrum te Hasselt en een tv-optreden in een nieuwjaarsconcert met VTM.

 

Hilde Ketelslegers leidde ons naar de Proms-Limburg. Ook een daverend ‘John Rutter’-concert zullen we nooit vergeten.

 

In 1998 werd Herman Luts onze voorman. Met hem hebben wij o.a. 5 ‘MUSIC CRUISES’ gedaan, alsook 2 radiomissen.

 

Daarna nam Guy Franssen over en weer waren er diverse hoogtepunten.

Naast het opluisteren van de kerkelijke feesten verzorgden we drie herfstconcerten en  één kerstconcert, academische zittingen, of zongen we als gastkoor in en buiten onze provincie. Onder zijn kundige en stuwende leiding en met de inzet van ons 38-tal enthousiaste koorleden, hielden wij 2 kerstconcerten voor een uitverkochte kerk . Wij herinneren ons nog de optredens van soliste sopraan Reinhilde Bovendaerde tijdens die concerten.


Vanaf 2014 nam Axel Jansen het dirigeerstokje over en terug waren er opluisteringen van de jaarlijkse missen (Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis). Afwisselend kwam er twee-jaarlijks een herfstconcert of een kerstconcert als hoogtepunten. 


Sinds 2022 heeft Tony Klinkers het koor terug op de rails gezet. Wij hebben gedurende drie moeilijke jaren tijdens de coronacrisis zonder repetities en geen enkel concert deze periode overleefd. Na een terugval in aantal zangers hebben wij terug de verliezen aan leden kunnen compenseren en kijken we nog steeds uit naar nieuwe opportuniteiten en naar nieuwe leden. Voor 2022 staan er nog 3 missen en een kerstconcert (10 december) op het programma.


In 2023 hadden we een concert met Musicals als leidraad. Het concert vond plaats in de kerk van Rooierheide op zaterdag 25 november 2023. Nadien was er een gezellig samenzijn in het OCR.

.