Dirigent

Onze dirigent

Tony Klinkers is geboren te Hasselt op 10 januari 1957. Woonachtig te Hasselt.

Hij ging reeds vanaf zijn vijfde levensjaar naar de muziekacademie te Diepenbeek en vanaf 11 jaar naar de muziekacademie te Genk.


Hij studeerde aan het kunsthumaniora richting muziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Nadien behaalde hij zijn eerste prijs Notenleer aan het Conservatorium te Antwerpen.


Is begonnen in het onderwijs als leraar Muzikale Opvoeding, Muzikale Vorming en Esthetica Muziek in het Sint-Pieterscollege en Onze-Lieve-Vrouwinstituut te Lommel. Nadien een voltijdse betrekking in het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt.


Vanaf 1988 was hij lid van de examencommissie te Brussel voor het vak Muzikale Opvoeding en Esthetica. Daar was hij tevens secretaris van 2002 tot 2006. Is nadien terug gaan lesgeven aan het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt.


Was van 1994 tot 2002 Pedagogisch Begeleider in het Katholiek Onderwijs voor het Bisdom Hasselt voor de Vakken Muzikale Opvoeding en Esthetica-Muziek.


Van 2005 tot 2016 was hij lector in het CVOLimlo (Leraren opleiding te Diepenbeek) voor de vakken mediakunde en DCP (Didactische Competentie Praktijkinitiatie) en als deskundige voor Muzikale Opvoeding en Esthetica-muziek.


Was dirigent van het zangkoor Sint-Cecilia van Kermt en Sint-Lambrechts Herk.

Dirigent van accordeonclub Accordiola+ te Diepenbeek.

Was toetsenman van cabaretgroep Hesselse Loch.